Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSPARCIE-ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY UJAZD

WSPARCIE-ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY UJAZD
 
W związku z obecną sytuacją stanu epidemicznego w kraju, mając na uwadze Państwa interes oraz interes społeczny, Burmistrz Ujazdu informuje o możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców (osoby prawne i osoby fizyczne) z terenu gminy Ujazd o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa zamknęli lokale, bądź którym zmniejszyły się znaczne wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek do Burmistrza Ujazdu dotyczący podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020r.:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. dowody potwierdzające zmniejszenie wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodne z ewidencją podatkową,
 2. oświadczenie o stanie majątkowym,
 3. formularz o udzielonej pomocy de minimis,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de mnimis.

Załączniki:

 1. PDFFormularz.pdf (248,04KB)
 2. PDFInformacja o stanie majątkowym.pdf (72,13KB)
Wersja XML