Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy KIERUNEK FIO

Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Narodowym Funduszem Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym KIERUNEK FIO. Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 i potrwa do 13 maja 2020 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest programem mającym na celu pobudzenie społeczeństwa do tworzenia wspólnych inicjatyw oraz zwiększenia potencjału obywatelskiego. Chodzi o to, aby zintegrować we wspólnej pracy jak największą liczbę osób i przy wsparciu finansowym stworzyć przestrzenie, które będą służyć ogółowi społeczeństwa. Program skierowany jest do:

  1. Młodych organizacji pozarządowych
  2. Grup nieformalnych z Patronem / bez Patrona
  3. Grup samopomocowych z Patronem / bez Patrona

Powyższe organizacje i grupy mogą starać się o mikrodotację na realizację projektu w sferze pożytku publicznego. Dotacja przyznawana jest na realizację projektu, który będzie trwał nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż czas wskazany we wniosku. Wysokość dotacji:

Konkurs przeprowadzany jest na terenie województwa opolskiego. Każde ze Stowarzyszeń obejmie opieką poszczególne gminy w powiatach:

STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY:

STOWARZYSZENIE LGD „DOLINA STOBRAWY”:

Niestety z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego nie odbędą się spotkania z chętnymi do udziału w projekcie. Wszelkie informacje oraz konsultacje będą odbywały się telefonicznie oraz poprzez kontakt emailowy. Dołożymy wszelkich starań, aby każda osoba zainteresowana konkursem mogła skorzystać z konsultacji.
Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Ogłoszeniu o naborze do konkursu oraz w Regulaminie Konkursu dotacyjnego pod linkiem https://annaland.pl/2588/1/startujemy-fio-2020.html  lub na stronach www.annaland.pl  oraz  www.dolinastobrawy.pl
Generator wniosków dostępny jest pod poniższym linkiem:  https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=12970


Osoba do kontaktu: Beata Żmuda - Specjalista ds. projektów,
, nr tel. 575-755-122 do godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie KIERUNEK FIO.
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

PDFFIO 2020 - ogłoszenie o naborze.pdf
PDFRegulamin - Kierunek FIOpolskie 2020.pdf
PDF1_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o przychodach.pdf
PDF2_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o niepowiązaniu.pdf
PDF3_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej - FIO 2020.pdf
PDF4_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem FIO 2020.pdf
PDF5_Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej - FIO 2020.pdf
PDF6_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny formalnej.pdf
PDF7_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - inicjatywy.pdf
PDF8_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - rozwój NGO.pdf
PDF9_Kierunek FIO 2020 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.pdf
 

Wersja XML