Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Kształtowanie kompetencji cyfrowych w gminie Ujazd"

Gmina Ujazd przystąpiła do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Ujazd” w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” na szkolenia IT dla osób w wieku +25 w ramach II naboru konkursowego nr POPC.03.01.FEN-PRYB-ŚL/OP_2.
 
Gmina Ujazd otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, przy poziomie dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych.
Liczba osób objętych projektem - 264.
Okres realizacji: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
W ramach projektu zostanie m.in. zakupiony sprzęt komputerowy wartości do 40% kwoty projektu, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany szkołom prowadzonym przez Gminę Ujazd.
Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” jest Fundacja Euro Nation.
 
Celem Projektu jest:

PDFInformacja o projekcie ksztaltowanie komp. cyfrowych w gminie Ujazd.pdf

Wersja XML