Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kominikat o niebezpiecznych zjawiskach metorologicznych zawieje / zamiecie

W zalaczeniu przesyłam konunikat o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych zawiejie /zamiecie

PDFOPPN_WOP_PDF.PDF (20,53KB)

Wersja XML