Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w 2020 roku

INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2020 roku

 

W 2020 roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku.

Dnia 13 sierpnia 2020 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w roku 2020".

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie: 5 397,42 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 5 397,42 zł o łącznej kwocie 10 794,84 zł.

- nie mniej niż 30% udział środków własnych Dotowanych – 4.626,36 zł

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                         (-) Hubert Ibrom

Wersja XML