Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na dz. nr 359 w Starym Ujeździe

Informacja o wyniku  przetargu

 

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

podaje do publicznej wiadomości

 

iż dnia 25 stycznia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 359 o powierzchni 0,0334 ha, KW nr OP1S/00040269/1, położonej  w  Starym Ujeździe.

 

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr LIV/292/2010 z dnia 28 października 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 154, poz. 1832 z dnia 23.12.2010 r. obowiązującą od 24.01.2011 r., działka nr 359 położona jest na terenie oznaczonym symbolem RM.8- tereny zabudowy zagrodowej.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w I przetargu wynosiła 12 800 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła  jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.   

 

Cena osiągnięta w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 12 930 zł netto + 23 % VAT = 15 903,90 zł brutto.

 

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Pana Zygfryda Socha.

 

Ujazd, dnia 02 lutego 2021 r.

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Wersja XML