Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023”

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu

o sporządzeniu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023”
oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu.

 

Burmistrz Ujazdu zawiadamia o sporządzeniu aktualizacji dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023” (LPR), tym samym ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie aktualizacji ww. Programu (LPR).

Proces aktualizacji dokumentu prowadzony był zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Podjęte w procesie aktualizacji LPR działania mają charakter partycypacyjny i aktywnie włączający interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowanie treści uaktualnionego LPR.

 

W związku z powyższym, informuję o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego dokumentu aktualizacji Programu.

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 26.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

 

Forma konsultacji:

- pisemna odbywa się przez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Ujeździe,

- elektroniczna odbywa się poprzez złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na maila: inwestycje@ujazd.pl

 

Załączniki:

- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023,

- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023. Aktualizacja. (LPR),

- Formularz konsultacyjny do pobrania.

 

DOCXformularz konsultacyjny.docx
PDFLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd_aktualizacja_finver.pdf
DOCXprojekt uchwały_aktualizacja LPR.docx
 

Wersja XML