Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE

47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19

tel. (077) 4637037; (077) 4048750
fax (077) 4637081; (077) 4048763
e-mail:
www.ujazd.pl
NIP 756-18-78-270
 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001


GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek 7.00 - 15.00

piątek 7.00 - 13.00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Burmistrz - każdy poniedziałek w godz 13:00 - 16:00
Sekretarz, kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu


Zastępca Burmistrza

Katarzyna Tomczyk
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 3
tel: 774048750


Sekretarz Gminy

Danuta Ogaza
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 8
tel : 774048750


Skarbnik Gminy

Longina Napieracz
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 12,
tel: 774048751


Stanowisko Pracy Do Obsługi Samorządu Gminnego (symbol RM)

Podinspektor Monika Krahl
Urząd Miejski, parter, pokój nr 1,
tel. 774048761


Referat Organizacyjno – Gospodarczy (symbol OG)

Referatem kieruje Sekretarz Gminy - Danuta Ogaza
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 7,
tel. 774637037 , 774048750 ,
e-mail: umig@ujazd.pl


Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (symbol GT)

Kierownik Referatu Katarzyna Tomczyk
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 3,
tel. 774048757 , 774048758


Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego (symbol SO i USC)

Kierownik Referatu i Urzędu Stanu Cywilnego Irena Tiszbierek
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 4 i 5,
tel. 774048759 , 774048760


Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (symbol RG)

Kierownik Referatu Ewelina Wientzek
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 11,
tel. 774048754 , 774048755 774048756


Referat Finansowo – Budżetowy (symbol FN)

Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Longina Napieracz
Urząd Miejski, I piętro, pokój Nr 10 i 12,
tel. 774048751 774048752 , 774048753

Wersja XML