Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spiszmy się. 05-06-2021 zapraszamy do punków spisowych zorganizowanych na terenie całej Gminy Ujazd

Spiszmy się, zapraszamy do punków spisowych na terenie całej Gminy Ujazd !!!

Od dnia 1 kwietnia na terenie całej Polski odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną.

W dniu 05 czerwca 2021 roku w poszczególnych miejscowościach Gminy Ujazd uruchomione zostaną punkty spisowe, w których pracownicy Urzędu Gminy Ujazd pomogą w wypełnieniu formularz spisowego.

Osoby chcące się spisać powinny posiadać ze sobą następujące dane:
- pesel wszystkich osób zamieszkałych/zameldowanych pod danym adresem,
- nazwisko panieńskie matki osoby, która dokonuje spisu.

Spisem są objęte wszystkie osoby zamieszkałe w Polsce, w tym cudzoziemcy mieszkający w Polsce czasowo. Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają za granicą, ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce. 

Harmonogram punktów spisowych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy:

Samospisu można również dokonać w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w dowolnym terminie w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 77 404 87 50 lub 512 228 925.

 

Główny Komisarz Spisowy
Burmistrz Ujazdu 
Hubert Ibrom

Wersja XML