Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa Rządu Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia

Wychodząc naprzeciw młodzieży, Rząd RP przedstawił pierwszy w historii program „Konsultacji Strategii na rzecz Młodego Pokolenia”, w którym to młodzi ludzie niezależnie od poglądów politycznych i światopoglądowych z całej Polski mogą zgłaszać pomysły do wieloletniego planu rządu w obszarze polityki młodzieżowej, a tym samym przyczynić się do przyszłościowego rozwoju naszego państwa. Głównym celem Konsultacji wojewódzkich jest wypracowanie rozwiązań, pomysłów oraz zebranie opinii, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym. Konsultacje dla młodzieży z województwa opolskiego rozpoczną się w formie wideokonferencji w dniu 8 czerwca 2021 r. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 7 czerwca br., który znajduje się pod następującym adresem:

https://strategiadlamlodych6.webankieta.pl/

Wersja XML