Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o wstępnym naborze wniosków o udzielnie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd

RG.6235.1.2021                                                                                                                  Ujazd, dnia 21 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ujazdu o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd

 

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

            W związku z powyższym Gmina Ujazd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”- w 2021 roku.

            Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości nie więcej niż 34% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

 

Mając powyższe na uwadze Gmina Ujazd ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 9 lipca 2021 roku  (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.ujazd.pl – Aktualności – w zakładce „Azbest” oraz można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 2 IIp.) tel. kontaktowy: 077-404 87 54.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 2, IIp. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Finansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachowego.

 

PDF1. WNIOSEK o udzielenie dotacji w 2021 r.pdf (279,61KB)
PDF2. zgloszenie-budowy-lub-wykonywania-innych-robot-budowlanych-pb-2.pdf (318,27KB)
PDF3. oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane.pdf (60,36KB)
PDF4. druk-o-wydanie-zaswiadczenia-do-starostwa-powiatowego.pdf (12,95KB)
 

                                                                                                                                                        Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                      (-) Hubert Ibrom        

 

Wersja XML