Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ustawy o dowodach osobistych

Zmiana ustawy o dowodach osobistych

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1000) od 27 lipca 2021 roku nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet.

Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości.  – w nowych dowodach zamieszczone będą odciski palców oraz podpis posiadacza dokumentu. Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku. Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobligowane do umieszczenia w nich odcisków palców i odręcznego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A oznacza to, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

Internetowe składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski  palców nie będą pobierane.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski. Nie ma obowiązku wnioskowania o dokument tożsamości w miejscu zameldowania.

Dowody osobiste wydanie przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie ma zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

DO_Awers.jpeg

DO_Rewers.jpeg

 

Wersja XML