Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i jednorazowych odszkodowań

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelcach Opolskich udostępniła  informacje dotyczące: 

- następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie PDFList-Prezesa-Polskiej-Fundacji-Przemysłu-Kosmicznego.pdf

-jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy rolniczej DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.docx

 

Wersja XML