Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku Straży Pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz

Przebudowa budynku Straży Pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz

W dniu 04-03-2010 dokonano odbioru końcowego budynku po przebudowie Straży Pożarnej na świetlicę wiejską we wsi Klucz. Wartość zadania wynosiła 543 518,20 zł i rozłożona była na dwa lata - 2009-2010. W ramach inwestycji przewidziane były nastepujące zadania: stalowe schody ewakuacyjne, wiata na zabytkowy wóz strażacki, roboty budowlane wewnętrzne, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, dostawa i montaż urządzeń wyposażenia z czego największym jest dźwig towarowy oraz dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, roboty dachowe oraz termoizolacja ścian zewnętrznych.

 

 

Wersja XML