Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w 2021 roku

INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu w 2021 roku

 

W 2021roku Gmina Ujazd złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku.

 

Dnia 26 października 2021 roku podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Ujazd na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w roku 2021".

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 34% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o łącznej kwocie 6 071,07 zł.

 

 

                                                           Burmistrz Ujazdu

                                                         (-) Hubert Ibrom

Wersja XML