Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”

Brak opisu obrazka

 

W dniu 25 października 2021 r. Rada Miejska w Ujeździe przyjęła w drodze uchwały regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 29 października 2021 r., poz. 2711 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

   treść uchwały:     https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2021/2711/akt.pdf

 

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 regulaminu, w dniach od 16 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.  zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji na zasadach określonych uchwałą. Nabór jest kierowany do osób, które w 2020 roku złożyły deklaracje chęci udziału w projekcie. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub drogą elektroniczną, przesyłając podpisane i zeskanowane dokumenty na adres e-mail: umig@ujazd.pl wpisując w tytule maila: Likwidacja i wymiana źródeł ciepła - Gmina Ujazd.

 

IUwaga! termin przyjmowania wniosków od osób, które w 2020 roku złożyły deklaracje chęci udziału w projekcie zostaje wydłużony do dnia 23.12.2021 r.

 

Wzory wniosków zostały określone przez Burmistrza Ujazdu zarządzeniem z dnia 15 listopada 2021 r.

 

Więcej informacji udziela Pani Marlena Raszka - tel. 774048757

PDF1. Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDF2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf
PDF3. Zgoda współwłaścicieli.pdf
 

 

 

Wersja XML