Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554) oraz ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127) od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w formie:

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. tj. do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to 14 dni od daty instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Druki deklaracji

- PDFFormularz A- budynki i lokale mieszkalne - druk deklaracji (259,67KB)

- PDFFormularz B- budynki i lokale niemieszkalne - druk deklaracji (289,42KB)
 

Deklaracje dostępne są również na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Więcej informacji w informatorze >>> Informator dla właścicieli i zarządców.pdf

Osoba do kontaktu:
Izabela Przesdzing - inspektor
tel.:  77 404 87 54
e-mail:

Wersja XML