Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowania do zmiany systemy ogrzewania

DOFINANSOWANIA
DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

Dofinansowanie ze środków budżetu gminy Ujazd do zadań służących ochronie powietrza

Rada Miejska w Ujeździe w dniu 30.11.2021 r. przyjęła nową uchwałę NR XXXIX.255.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji:

 1. poprzez trwałą likwidację źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zastąpienie ogrzewaniem:
  a) na paliwo stałe (ekogroszek) z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem (nie posiadającym rusztu awaryjnego lub przedpaleniska),
  b) na biomasę pellet z automatycznym zasypem paliwa lub zgazowujące biomasę tylko w formie drewna kawałkowego z jednym paleniskiem (nie posiadające rusztu awaryjnego lub przedpaleniska)
  c) elektrycznym,
  d) gazowym,
  e) olejowym,
  f) pompą ciepła.
 2. poprzez zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem posiadania ekologicznego systemu ogrzewania dla poniższych instalacji:
  a) mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW,
  b) kolektorów słonecznych.

Szczegółowe warunki dotyczące ww. inwestycji określa Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ujazd na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza - Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 - Gmina Ujazd

Kto może ubiegać się o dotację?

Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, które nie posiadają zadłużenia względem Gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych, będące właścicielami/współwłaścicielami lokalu lub budynku, albo posiadające inny tytuł prawny upoważniający do władania budynkiem lub lokalem, położonym w obrębie granic administracyjnych Gminy Ujazd

Wysokość dotacji

Dotacja stanowić może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów jednakże nie więcej niż:

Warunki udzielenia dotacji

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 404 87 54, 512 228 925 lub mailowo pod adresem czystagmina@ujazd.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. PDFZałącznik nr 1 - wniosek o dofinansowanie.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 - umowao udzielenie dotacji celowej.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 - wniosek o płatność.pdf
 4. PDFZałącznik nr 4 - protokół odbioru prac wymiany źródła ciepła.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 - protokół odbioru prac wykonawcy instalacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.pdf
 6. PDFRegulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ujazd na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza.pdf

 

Wersja XML