Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Brak opisu obrazka

W Urzędzie Gminy Ujazd uruchomiony został Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” 

Punkt służy mieszkańcom w zakresie:

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19. Kontakt tel. 77 404 87 54, 512 228 925, e-mail:  

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: https://www.wfosigw.opole.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

Brak opisu obrazka

Wersja XML