Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej,
zawiera trzy bloki informacyjne:

Uprzejmie proszę o jak najszerszą promocję ww. zakładki w celu dotarcia z informacją do uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani podjęciem pracy w Polsce oraz uzyskaniem wsparcia ze strony polskich urzędów pracy.

Wersja XML