Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

40 zł świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy. Dla kogo i na jakich zasadach?

29 kwietnia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Komu, w jakiej wysokości oraz na jakich zasadach będzie przysługiwało świadczenie?

 1. wysokość świadczenia ustalono w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
 2. Aby uzyskać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek – do pobrania:
 1. Świadczenie pieniężne przysługuje maksymalnie na 120 dni i jest wypłacane z dołu.
 2. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem gmina ma prawo do uzależnienia przyznania lub wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Wniosek należy złożyć w Kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 4. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
Wersja XML