Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIATA / ОСВІТИ

Nagłówek

Informacja dla rodziców dzieci z Ukrainy

                         

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

 

 

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ua
Dodatkowe informacje uzyskasz:
pod numerem telefonu:  +48 22 34 74 708 | ukraina-szkola@MEIN.GOV.PL

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

 

 

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

• Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо
у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

• Зв'яжіться з вибраною вами польською школою іподайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.

• Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншіпочатковіта середнішколи приймають дітей у міру наявностівільних місць.

• Якщо у вибраній школів даному класінемає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, іпопросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати.

На що має право ваша дитина в школі в Польщі?

• Навчання дітей імолодіу віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.

• Для учнів, якінедостатньо володіють польською мовою, школа організовує додатковібезкоштовніуроки польської мови. У школітакож можуть бути створеніт. зв підготовчівідділення.

• Іноземніучніможуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.

• Учніта їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами іпедагогічними терапевтами.

Пам’ятайте, що найголовніше – це ваша безпека ібезпека ваших близьких.

Вся офіційна інформація щодо прав іноземців на території Республіки Польща знаходиться за адресою:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додаткову інформацію можна отримати: за номером телефону +22 34 74 708

за адресою електронної пошти: ukraina-szkola@mein.gov.pl

Pomoc nauczyciela - zgłoś się i wypełnij formularz!

Zapraszamy do zgłaszania się na stanowisko pomocy nauczyciela

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła ułatwienia w zatrudnianiu obywateli innych państw, w tym Ukrainy, na stanowisku pomocy nauczyciela. Zgodnie z nowym prawem, w obecnym roku szkolnym możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa. Warunkiem jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna polskiego lub dopiero się go uczy.

Rekrutacja na stanowisko organizowana jest przez dyrektora danej szkoły, który odpowiada za cały proces zatrudniania. Aby wesprzeć ten proces, kuratoria oświaty udostępniły narzędzia służące dotychczas rekrutacji nauczycieli. Każda szkoła, zgodnie z prawem, publikuje ogłoszenia o wolnych godzinach i etatach na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty, gdzie wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać bezpośrednio do danej szkoły.

Dla ułatwienia procesu Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło narzędzie pozwalające każdemu trafić od razu na właściwą stronę, które znajdziesz pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-nauczyciela---zglos-sie-i-wypelnij-formularz

 

               

Wersja XML