Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PESEL dla obywateli Ukrainy

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

Od środy 16 marca 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną
do Polski, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Rząd przygotował wzór formularza dla uchodźców z Ukrainy, który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce w celu nadania numeru PESEL.

Posiadanie tego numeru pozwala skorzystać z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi,

• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co należy przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne są w dowolnym urzędzie gminy.

Dokument potwierdzający tożsamość podaną we wniosku. W przypadku braku dokumentu tożsamości można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane do wniosku:

• imię i nazwisko,

• data i miejsce urodzenia,

• kraj urodzenia i obywatelstwo,

• data wjazdu do Polski,

• ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

• aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Wniosek dla osoby małoletniej

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Jakie zdjęcie?

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Linki do wniosku:

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (519,30KB)

PDFІнформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України (321,67KB)

Wersja XML