Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dlaczego warto tu inwestować

ATUTY GMINY UJAZD

Czynnikiem wyróżniającym ofertę inwestycyjną Gminę Ujazd jest lokalizacja naszej Strefy Aktywności Gospodarczej. Znajduje się ona pomiędzy dwoma oddalonymi od siebie o zaledwie 6 km węzłami (Nogowczyce i Olszowa) autostrady A4. Rozbudowany węzeł komunikacyjny dodatkowo wzbogaca bliskość alternatyw transportu kołowego :

 1. linia kolejowa i bocznica Strzelce Opolskie: 8km
 2. port rzeczny Kędzierzyn-Koźle: 24km
 3. port lotniczy Katowice: 80 km
 4. port lotniczy Wrocław: 140 km

Kolejną zaletą Gminy Ujazd jest bezpośrednie sąsiedztwo z województwem śląskim – najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce.  Intensywny progres w sąsiedztwie wpływa korzystnie na dynamikę procesów społeczno-gospodarczych i korzystne tendencje rozwoju w naszej Gminie.

Obecność przedsiębiorców stwarza korzystne otoczenie biznesowe i dobrą koniunkturę gospodarczą dla nowych inwestorów. Biznesowy wizerunek gminy w zakresie działalności produkcyjnej tworzy optymalne warunki dla kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zaufali nam m.in. :

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

Pagórkowate ukształtowanie terenu oraz walory przyrodnicze tworzą niepowtarzalny charakter i swojski klimat. Malowniczość i urozmaicenie formy krajobrazu, zwłaszcza leśnego na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i jego otuliny o pow. łącznej 990 ha z występującą tutaj różnorodnością roślinną (400 gatunków roślin naczyniowatych) i zwierzęcą (np. 600 gatunków motyli), osobliwościami przyrody nieożywionej, tj. wąwozami, parowami i wydmami daje możliwość obejrzenia na własne oczy tego, co niepowtarzalne. Liczne zabytki historyczne i kulturalne, miejsca wypoczynku zwiedzać można jadąc rowerem bądź spacerując wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi o dł. 51 km.
Na szczególną uwagę zasługują drewniane świątynie w Olszowej, Kluczu i Zimnej Wódce z XVII wieku oraz kościół parafialny p.w.św. Andrzeja Ap. z XIII wieku, kościół pątniczy p.w. Nawiedzenia NMP z XVIII r. ruiny zamku z XIII wieku i XVIII-wieczny spichlerz w Ujeździe.

 

Wersja XML