Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie inwestycyjne

POZIOM LOKALNY

Wykwalifikowana kadra Urzędu Miejskiego w Ujeździe służy wsparciem w zakresie:

POZIOM REGIONALNY

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - http://coi.opolskie.pl/

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - https://ocrg.opolskie.pl/

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.ksse.com.pl/o-ksse-1

Polska Strefa Inwestycji - https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji 

POZIOM KRAJOWY

Polska Agencja Handlu i Inwestycji - https://www.paih.gov.pl/pl

Wersja XML