Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy
o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw – CEEB

Burmistrz Ujazdu przypomina, że do 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej – czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wtedy deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
W formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć we w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 

Wersja XML