Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina św. Anny”.

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców tego obszaru, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy tego obszaru.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie strategicznym. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

 

Link do ankiety - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScou-V9zQsP2fa_xHYuiM1QXAoECQG_dgwxhKFceXO4ZpX5ew/viewform

Wersja XML