Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA NADLEŚNICTWA STRZELCE OPOLSKIE O ZAINTERESOWANIU ZAKUPEM PRZEZ LASY PAŃSTWOWE GRUNTÓW LEŚNYCH ORAZ PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE  zainteresowane jest nabyciem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku
Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portallmapy

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu i gruntów do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie:

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7,47-100 Strzelce Op.
Tel. 774613485

e-mail:

 

 

Wersja XML