Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd"

PDFPROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd (187,14KB)

 

Konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd

 rozpoczną się w dniu 11 listopada 2022 r. i trwać będą do 19 listopada 2022 r.

Treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd można pobrać tu: PDFZARZĄDZENIE NR 0050.392.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd (599,70KB)
oraz
została wyłożona do publicznego wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz u sołtysa sołectwa Stary Ujazd.
Konsultacje przeprowadza się w formie propozycji, uwag i opinii mieszkańców sołectwa Stary Ujazd na formularzu: 
PDFFormularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd (107,05KB), poprzez:
1) przesłanie uwag lub opinii na ww. formularzu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
2) przesłanie skanu wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres umig@ujazd.pl ;
3) złożenie uwag lub opinii na ww. formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                                                                                                                                 Hubert Ibrom
Wersja XML