Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Opolskiego KRUS - Jesień 2022

Działy specjalne, termin składania deklaracji 

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
 2. uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100m2
 3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2
 4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej
 5. Drób rzeźny:
  • kurczęta- powyżej 1000 szt. (w skali roku)
  • gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku)
 6. Drób nieśny:
  • kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)
  • gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku)
  • kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
  • strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku)
 7. Zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna- liczba jaj):
  • kurczęta – powyżej 3000 szt.
  • gęsi – powyżej 3000 szt.
  • kaczki – powyżej 3000 szt.
  • indyki – powyżej 3000 szt.
  • strusie – powyżej 50 szt.
 8. Zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
  • lisy i jenoty
  • norki
  • tchórzofretki
  • szynszyle
  • nutrie
  • króliki
 9. Pasieki powyżej 80 rodzin
 10. Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.
  Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego  jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

  Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Ważne!
Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Opracowała – Katarzyna Bunkiewicz – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
 


Jak uniknąć wypadków w okresie jesienno-zimowym
Jesień i zima to czas, kiedy ryzyko wypadków znacznie wzrasta.

Złe warunki pogodowe, woda, lód,  liście leżące na podwórzu i ciągach komunikacyjnych oraz szybko zapadający zmierzch są często przyczyną wypadków.

Opolski Oddział KRUS przypomina najważniejsze zasady, które należy przestrzegać w celu uniknięcia wypadków w okresie jesienno-zimowym w gospodarstwie rolnym:

Opracował: Andrzej Skrzipczyk
Inspektor ds. prewencji OR KRUS w Opolu


Jubileusze setnych urodzin

Każdego roku w regionie opolskim w kilku domach rodzina składa jubilatom życzenia 200 lat. W dzisiejszych czasach nieczęsto ma się możliwość świętowania setnych urodzin. Dożyć tak sędziwego wieku to wielki zaszczyt. Jest to czas nabycia ogromnego doświadczenia życiowego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ewidencję długowiecznych mieszkańców ponieważ każdy stulatek otrzymuje honorowe świadczenie Prezesa KRUS, które od 1 marca 2022 r. wynosi  4944,79 zł brutto. Decyzję o takim comiesięcznym dodatku razem z listem gratulacyjnym przekazuje przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia mają charakter wyjątkowy. Są wypłacane obok emerytur lub rent. Taki dodatek do renty lub emerytury odczuwalnie podwyższa dochody długowiecznego seniora ale i wydatków wraz z wiekiem przybywa. Osoby w podeszłym wieku cierpią na wiele przypadłości, zwykle borykają się ze zmianami zwyrodnieniowymi, trudnościami w porozumiewaniu i poruszaniu się, potrzebują stałej opieki, przystosowanej łazienki i toalety, sprzętu rehabilitacyjnego, a także wielu leków i drogich nierefundowanych suplementów.

W ostatnim czasie z naszego szacownego grona przyjaciół mieliśmy przyjemność świętowania z dziewięcioma tak wyjątkowymi osobami. Jubileusz setnych urodzin obchodzili mieszkańcy pochodzący z powiatów kędzierzyńsko-kozielski, brzeskiego, oleskiego, nyskiego, namysłowskiego.

Pani Weronika Sinkowska obchodziła niedawno setne urodziny. Solenizantka przyszła na świat 10 sierpnia 1922 roku. Setne urodziny obchodziła tak jak sobie to wymarzyła, uroczystość była naprawdę wyjątkowa. Jubilatka otrzymała moc gratulacyjnych listów, serdecznych życzeń, prezentów i bukietów. Tej starszej eleganckiej Pani nikt by nie dał 100 lat. Drobniutka, pięknie ubrana, tonęła wśród wręczanych kwiatów. Stulatkę odwiedzili przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Pan Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń wraz z  Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, a także Pani Alicja Lipińska pracownik Placówki Terenowej w Brzegu.

Jak sama wspomina – życie jej nie oszczędzało. Szybko została wdową i samotnie wprowadzała w dorosłość piątkę swoich dzieci. Jako osoba bardzo wierząca brała udział w licznych pielgrzymkach. Rodzina otacza ją opieką i ciepło wspomina młodsze lata babci.

Jednym z naszych dostojnych jubilatów był Pan Antoni Skulski. Pan Antoni z Mąkoszyc obchodził swoje setne urodziny 23 września 2022 r. Życzenia jubilatowi złożyli osobiście Pan Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wraz z Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, wręczając list gratulacyjny z życzeniami dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

W spotkaniu urodzinowym w towarzystwie najbliższej rodziny Pana Antoniego wziął udział również: Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza. 

Odśpiewano „Dwieście lat!” i wręczono kwiaty.

Pan Antoni obecnie mieszka w Mąkoszycach, a w codziennych obowiązkach pomaga mu bratanica Pani Małgorzata wraz z mężem Jarosławem oraz najbliższa rodzina. Słodki poczęstunek, kawa oraz lampka wina przygotowane były w domu jubilata.

W tracie uroczystości był czas na wspominki. Z relacji rodziny dowiadujemy się - Tata cały czas był bardzo aktywny nie potrafił usiedzieć w miejscu, szukał sobie czegoś do zrobienia. W młodości Pan Antoni był fanem motoryzacji, poruszał się fiatem 125 p. i miło wspomina ten czas ale jak dodaje, teraz ze względu na wiek i dobre zdrowie pozostały mu zdrowe nogi (śmiech). Pan Antoni to człowiek absolutnie wyjątkowy i elegancki.

Sto lat naszych jubilatów jest pretekstem do wysłuchania ich ciekawych historii. Pan Antoni ze wzruszeniem opowiada o swojej młodości.

Ten rok jest wyjątkowy w jubileusze setnych urodzin mieszkańców województwa opolskiego. Mądrość i przenikliwość są ogromnym atutem naszych starszych przyjaciół. To od nich możemy zaczerpnąć wiedzy historycznej.

Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokłada wszelkich starań, by oddać szacunek dla tak nielicznych 100-latków, dlatego uczestniczymy w organizowaniu spotkań mających na celu uczczenia setnych urodzin, jakże ważnych z punktu widzenia społecznego, jak i historycznego.

Nasi starsi przyjaciele są jak encyklopedia wiedzy, która jest nieoceniona. Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Dlatego jubilatom składamy serdeczne gratulacje, życząc dużo zdrowia i szczęścia, a także samych radosnych chwil w gronie najbliższych. 


Opracowała dnia 4.11.2022 r. 
Iwona Porowska - Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu


Sukcesy opolskich gospodarstw przykładem dla wszystkich rolników!

W dniu 17 października 2022 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W wydarzeniu udział wzięli Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Opolu Pan Piotr Ciona, Poseł na Sejm RP Pani Violetta Porowska oraz laureaci konkursu Państwo Kowalczykowie z Bukowia prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 207 ha, o profilu produkcja roślinna oraz Państwo Janczyszynowie z Rożniątowa, prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 67 ha, o profilu mieszanym, tj. produkcja roślinna, chów i hodowla zwierząt.

Uczestnikami tegorocznej edycji konkursu  byli właściciele 36 gospodarstw, zarówno dużych, jak i małych, o różnych profilach produkcji.
W gronie laureatów w województwie opolskim znaleźli się:

I miejsce – Państwo Renata, Wiesław i Szymon Kowalczyk z Bukowia
II miejsce ex equo – Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn z Rożniątowa
II miejsce ex equo – Państwo Urszula i Arnold Goetz ze Strzeleczek
III miejsce – Państwo Aurelia i Klaudiusz Szwiec z Prężyny
Wyróżnienie – Państwo Adela i Józef Jantos z Kuniowa

Na etapie centralnym sukces odniosło gospodarstwo Państwa Renaty, Wiesława i Szymona Kowalczyków z Bukowia z powiatu namysłowskiego zajmując III miejsce w skali kraju.

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy w trakcie konkursu mieli okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycie cennych nagród a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Podczas eliminacji komisje sprawdzały, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Celem konferencji było omówienie zagrożeń, najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych oraz zachęcenie innych rolników do wzięcia udziału w kolejnych działaniach KRUS.

Uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na najczęstsze przyczyny upadków które są największą grupą wypadków w gospodarstwach:

Przypomniano również najczęstsze nieprawidłowości, dotyczące:

 1. przechowywania środków ochrony roślin, przede wszystkim  brak lub nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń,
 2. brak osłon przy urządzeniach elektrycznych,
 3. brak oddzielenia części produkcyjnej gospodarstwa od części wypoczynkowej, szczególnie jeżeli w gospodarstwie są dzieci.

W Konferencji uczestniczyły lokalne media: Radio Doxa, Radio Opole, TVP3 Opole oraz Nowa Trybuna Opolska.

Opracował:
Andrzej Skrzipczyk
Inspektor OR KRUS w Opolu

Wersja XML