Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program - Komputer dla Homera 2010

Program - Komputer dla Homera 2010 Brak opisu obrazka

O-08/OPP/AS/3875/2011

10.08.2011 r.

Urzędy Miast i Gmin
/wszystkie z terenu województwa opolskiego/

dotyczy:  realizacji w 2011 roku programu pn. „KOMPUTER DLA HOMERA 2010”.

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że od dnia 08 sierpnia 2011 roku do dnia 29 sierpnia 2011 roku przyjmuje wnioski w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7.00 do 15.00 (telefon nr: 0/77 887 20 25 lub 0/77 887 20 00 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

W celu dotarcia do jak największej liczby adresatów programu prosimy o zamieszczenie informacji o programie na tablicach informacyjnych Państwa Urzędów i rozpowszechnienie programu wśród osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto  i gminę. Z góry dziękujemy!

Z poważaniem
Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej
Sylwia Lewandowska 
 

Wersja XML