Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej

Brak opisu obrazka

Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: "Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej"

Zakończone zostały roboty żelbetowe trybun boiska oraz budowa ścianek działowych, budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku oraz roboty zagospodarowaniu terenu.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość„. Wartość projektu stanowi kwotę 3 582 300 zł. Dofinansowanie wynosi 66,37 % kosztów kwalifikowanych. 

 

 

Wersja XML