Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe”

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie słonecznej suszarni osadów komunalnych wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków Gminny Ujazd o zdolności wysuszenia od 65% do 90% suchej masy osadów ściekowych odwodnionych od 15% do 20% suchej masy o rocznej zdolności do wysuszenia 200 Mg osadu w przeliczeniu na sucha masę. Suszenie osadów komunalnych nastąpi za pomocą energii słonecznej w hali typu tunel foliowy o wym.56,5x18m, wys.7,5m i pow.1017m.kw. Hala wykonana zostanie z stalowej konstrukcji samonośnej pokrytej folią polietylenową. Posadzka hali będzie wykonana z betonu lub z asfaltobetonu. Wzdłuż 3 boków posadzki wykonany będzie murek oporowy zabezpieczający przed wysypywaniem się osadu poza posadzkę. W hali za pomocą taśmy, w okresie zimowym, zostaną wydzielone strefy:- z osadem częściowo wysuszonym i nie wymagającym napowietrzania - z osadem „świeżym” dowożonym ciągle w okresie. zimowym, który wymaga napowietrzania i mieszania tak aby wyeliminować zagniwanie osadu i powstawanie odorów. Susz osadowy w technologii suszarni słonecznej powstanie w trakcie procesu odparowania wody z mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych. Suszenie będzie realizowane wyłącznie pod działaniem słońca. Zewnętrzna energia elektryczna doprowadzona do hali związana będzie tylko z ruchem przewracarki wewnątrz tych obiektów oraz okresowa praca wentylacji mechanicznej (wentylatory cyrkulacyjne i wywiewne). Podczas suszenia mechanicznie odwodnione osady ściekowe będą przekształcane z postaci mazistej o początkowej zawartości suchej masy ok. 15-20% w formę granulatu o założonej średniej zawartości suchej masy ok. 75% (65% - 90 %) i przeważającym uziarnieniu 10 – 20 mm. W hali suszarniczej pracować będzie automatyczna przewracarka suszonego osadu. Przewracarka - to mały (o wadze poniżej 1 Mg) sterowany mikroprocesorem robot, poruszający się bezpośrednio po posadzce za pomocą kół, który przewraca, miesza i napowietrza osad całkowicie automatycznie. Przewracarka w całości będzie wykonana z materiałów odpornych na korozje, takich jak stal nierdzewna, włókno szklane, co zapewni długi czas eksploatacji urządzenia. Wyposażona będzie w czujniki ultradźwiękowe, dzięki którym rejestruje swoje położenie wewnątrz suszarni. Eksploatacja urządzenia jest łatwa i bezpieczna. Urządzenie będzie mogło pracować w trybie automatycznym lub w trybie ręcznym. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów ogólnych (długoterminowych):

oraz celów szczegółowych:

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość„. Wartość projektu stanowi kwotę 1523980.00 zł. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

Zakończono kolejny etap budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Dotychczas wykonano:

Do zakończenia pozostało wykonanie automatyki.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość„. Wartość projektu stanowi kwotę 1523980.00 zł. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

Wersja XML