Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piknik z funduszami europejskimi

Brak opisu obrazka MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 czerwca 2012 organizuje imprezę plenerową pn. Piknik z funduszami europejskimi, skierowaną do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, ze szczególnycm uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin. Celem powyższego przedsięwzięcia jest ukazanie dynamicznego rozwoju regionu, dokonującego się dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz pozytywnego wpływu funduszy europejskich na życie mieszkańców Opolszczyzny. Impreza zorganizowana zostanie z okazji obchodów Święta Województwa Opolskiego, Dnia Dziecka oraz Święta Unii Europejskiej, nawiązywać będzie także do obchodów Roku Korczakowskiego oraz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Do występu na scenie ustawionej w centrum Opola zaproszone zostaną gwiazdy, których nazwiska znane są szerokiemu gronu odbiorców, m. in. Kamil Bednarek oraz Majka Jeżowska. W trakcie imprezy stolica województwa będzie tętnić życiem - wokół sceny zorganizowane zostaną dla mieszkańców województwa liczne atrakcje, m in.:

Wstęp na wszystkie atrakcje podczas Pikniku z funduszami europejskimi jest wolny, a zaproszenie do udziału w imprezie Zarząd Województwa Opolskiego kieruje do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny.

Wersja XML