Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta inwestycyjna - Strefa Aktywności Gospodarczej

Otwórz interaktywną mapę terenów inwestycyjnych Gminy Ujazd »
Brak opisu obrazka

 

Położenie

Nazwa miejsca
Strefa Aktywności gospodarczej Sieroniowice 1 – teren pomiędzy węzłami „Nogowczyce” i „Olszowa”
Miejscowość
Sieroniowice, Olszowa, Zimna Wódka
Powiat
Strzelecki
Województwo
Opolskie
Powierzchnia w m2
2 260 000

 Informacje dotyczące nieruchomości

 

Właściciele
Osoby fizyczne, Agencja Nieruchomości Rolnych
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Przemysłowe, usługowo-produkcyjne, magazynowo-składowe, usługowe, obsługi komunikacji samochodowej, handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła usługowego, usługi administracji gospodarczej, bankowe, łączności, hotelowe, zdrowia, rozrywki i rekreacji
Numery działek
Pełna informacja nt. działek dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy UjazdCharakterystyka gruntów

 

Klasyfikacja gruntów
Grunty orne III-VI klasy
Różnica poziomów terenu (w metrach)
0
Obecne użytkowanie
Rolnicze
Poziom wód gruntowych (w metrach ppt)
Niski
Ryzyko wystąpienia zalań powodziowych
Nie występuje
Istniejące nadziemne i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura
Brak
Ograniczenia ekologiczne
Brak

 

 Zabudowania, obiekty pod ochroną i zieleń znajdująca się na terenie

 

Obiekty i obszary objęte ochroną prawną  
BrakBudynki / ograniczenia budowlane

 

Obszar zabudowany
Brak
Ograniczenia wysokości budynków
Brak
Zabudowania mieszkalne w pobliżu
ok. 1 km
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji
BrakPołączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do działki
Droga wojewódzka nr 426
Autostrada / droga krajowa
Tereny bezpośrednio położone w sąsiedztwie węzłów „Olszowa” i „Nogowczyce”
Kolej
Strzelce Opolskie - ok. 8 km
Bocznica kolejowa
Strzelce Opolskie - ok. 8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
Katowice - ok. 70 km
Najbliższy port rzeczny
Kędzierzyn-Koźle (Port Koźle) – ok. 23 km
Najbliższe przejście graniczne
Czechy – 55 km, Niemcy – 275 km, Ukraina – 395 kmIstniejąca infrastruktura

 

Gaz
 
         
Telekomunikacja
 
Odległość do przyłącza
na miejscu
 
Odległość do przyłącza
1 km
Kaloryczność
35,4 MJ/M3
 
 
 
Typ
Ziemny wysokometanowy grupy E
 
Kanalizacja
 
Średnica rury
D225/160
 
Odległość do przyłącza
na miejscu
Ciśnienie
400 kPa
 
 
 
 
 
 
Woda
 
Kanalizacja deszczowa
Brak
 
Odległość do przyłącza
na miejscu
 
 
 
Średnica rury
110 - 160 mm
Elektryczność
na miejscu
 
 
 

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej »


 

Wersja XML