Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie - Zasady aplikowania o środki w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Brak opisu obrazka

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Z SIEDZIBĄ W OPOLU PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udział w spotkaniu informacyjnym:
 
Zasady aplikowania o środki w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 
 
które odbędzie się 18 czerwca 2012r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2
Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:
1. Dla kogo przeznaczona jest dotacja
2. Jakie rodzaje kosztów kwalifikowalnych podlegają zwrotowi
3. Jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania
4. Kryteria oceny formalnej
5. Kryteria oceny merytorycznej
6. Sesja pytań i odpowiedzi
 
Uwaga !!!! Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 15 czerwca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00
 
W celu rejestracji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Iwoną Jagusz, lub Panią Moniką Sętkiewicz-Dusza:
·        dzwoniąc pod numer telefonu: (77) 440 17 05,
·        wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres poczty elektronicznej: pcieg@powiatstrzelecki.pl , lub
·        przychodząc bezpośrednio do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich (LPI)
mieszczącej się
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokoju nr 7).
INFORMUJEMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM JEST BEZPŁATNY.
Wersja XML