Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

logo2.jpeg

FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA
ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

Od 1991 roku Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych udziela przedsiębiorcom najlepszego w regionie wsparcia finansowego w zakładaniu, modernizacji i rozwoju firm.

Nasza pomoc polega na finansowaniu zakupów inwestycyjnych i obrotowych w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach i przy niespomplikowanych procedurach. Jednym ze źródeł finansowania pożyczek jest:

Ragionalny Fundusz Pożyczkowy

Uruchomiony w 2004, został dokapitalizowany w 2009 oraz 2010 roku, ze środków Unii Europejskiej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2. RPO WO 2007-2013 - Zapewniwniw dostępu do finansowania przedsiębiorczości.

Wersja XML