Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, RPO WO 2007-2013

logo.jpeg

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH PRZY OPOLSKIM CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
 
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.:
 
„Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  - poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, RPO WO 2007-2013”
 
które odbędzie się w dniu 28.06.2012 roku o godzinie 11.00 (czwartek)
na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2
 
 Tematyka spotkania informacyjnego dotyczyć będzie
szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków do poddziałania 1.4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 (Wersja z dn. 28 maja 2012r.) planowany jest w terminie od 18 czerwca do 3 sierpnia 2012r.
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu
do dnia 27.06.2012r. (środa) dzwoniącpod nr tel. (77) 440 17 05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: , lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich mieści się w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7)
. Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanciLokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 
 
Serdecznie zapraszamy!!!
Wersja XML