Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie nierzetelnych informacji o możliwości uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich

Brak opisu obrazka
 Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Ważne!!!!

Nierzetelne firmy udzielają nieprawdziwych informacji o możliwości
uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich stosując nieuczciwe praktyki
polegające na sprzedaży dostępnych bezpłatnie dokumentów i publikacji
związanych z Funduszami Europejskimi oraz wprowadzają w błąd
przedsiębiorców informując o zakresie usług świadczonych przez Punkty
Informacyjne Funduszy Europejskich.

Wersja XML